Części


                                    

 

Z większością napraw wiąże się wymiana części.Mój warsztart ma możliwość zakupu odpowiednich części do naprawianego auta ,powiadamiając wcześniej klienta telefonicznie.

Przed każdą naprawą ustalam z klientem w jakim przedziale jakość / cena mają być części,jeżeli w czasie naprawy wychodzą dodatkowe koszty,też informuję o tym właściciela auta